Tietosuojaseloste

21.12.2018 15:16

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§.

Laatimispäivä heinäkuu 2018

1. Rekisterinpitäjä

Kemin Digipolis Oy

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kimmo Heikka, toimitusjohtaja

Jari Kurri, myyntipäällikkö

jari.kurri@digipolis.fi

3. Rekisterin nimi

Partnerbook

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Järjestelmään kirjataan tietoja:

a) rekisteröityneistä käyttäjistä

b) yhteistyöprojekteissa ja muissa järjestelmään kirjatuissa asioissa niiden yritysten ja/tai henkilöiden yhteystiedot, joita kyseinen asia koskee

c) kyselyihin vastanneiden tietoja

5. Rekisterin tietosisältö:

Yrityksen yhteisön tai muun asiakkaan perustiedot (jotka kirjataan järjestelmään)

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoitteet

Y-tunnus

Yhteyshenkilön perustiedot (jotka kirjataan järjestelmään)

Nimi

Osoitetiedot

Puhelinnumerot

Tehtävänimike

Yritys

Kuvaus

Rooli


Henkilökunnasta tallennetaan myös osaamiset, jotka henkilökunta täyttää itselleen omassa käyttäjäprofiilissa.
Asiakkaiden arkaluontoisia henkilötietoja ei tallenneta tai jaeta intranetissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat käyttäjien itsensä antamat tiedot ja (Rekisterin pitäjän) kertakirjautumisjärjestelmästä saatava tieto kirjautumisoikeudesta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta intranetista ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin teknisestä suojauksesta vastaa (Rekisterin pitäjä) ja Gemilo Oy.

(Rekisterin pitäjän) intranet on suojattu ja sitä käytetään salatulla yhteydellä. Käyttäjillä on yksilöivä käyttäjätunnus. Palvelin sijaitsee lukituissa laitetiloissa Gemilo Oy:n palvelintoimittajalla ja tiloihin on pääsyoikeus vain nimetyillä henkilöillä. Gemilo Oy on rekisterinkäsittelijä.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa tietonsa, muuttaa tietoja ja poistaa niitä henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei voi itse tarkastaa tietojaan tai pääse enää kirjautumaan palveluun, hänelle voidaan toimittaa tiedoksi tietosisältö ja intranetin ylläpitäjät tekevät pyydetyt muutokset. Yhteystiedot yhteydenottoa varten tämän tietosuojaselosteen alussa.

11. Tiedon korjaaminen

Käyttäjillä on oikeus ja mahdollisuus tarkastaa tietonsa, muuttaa tietoja ja poistaa niitä henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei voi itse tarkastaa tietojaan tai pääse enää kirjautumaan palveluun, palvelun pääkäyttäjä voi toimittaa käyttäjälle tiedoksi tietosisällön ja intranetin ylläpitäjät tekevät pyydetyt muutokset virheellisen tiedon korjaamiseksi. Yhteystiedot yhteydenottoa varten tämän tietosuojaselosteen alussa.

12. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoa voidaan säilyttää suostumuksella, oikeutetun edun tai laista johtuvan syyn vuoksi. Tietoja säilytetään niin kauan, kun palvelu on käytössä tai niin kauan, kunnes käyttäjä poistaa itse (Rekisterin pitäjän) käyttöön tarpeettomaksi katsottavat tai virheelliset henkilötiedot tai intranetin pääkäyttäjä tekee näin käyttäjän puolesta erikseen niin sovittaessa.