Tarjouspyynnöt & tarjoukset

lkab - Avoimet hankinnat

6.12.2019 OBS! Inte skarp upphandling 2020-03-15

6.12.2019 Upphandling Demontering av lagerhyllor Centralförrådet LKAB Vitåfors 2019-12-13

6.12.2019 Upphandling av Håltagning samt gjutning i golv Centralförrådet LKAB Vitåfors 2019-12-13

5.12.2019 LKAB Berg&Betong mobil stackläggare 600 Tph Medelhastighet 2020-01-15

4.12.2019 Transportband till långlinje Kiruna sovringsverk 2020-01-02

4.12.2019 Upphandling av Klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus i vattenförekomster i anslutning till LKAB:s verksamhet i Malmberget 2020-01-10

3.12.2019 Demontage fasadstegar 2019-12-31

3.12.2019 Hjalmar Lundbohsmgården, ROT arbeten Tak - Kiruna 2020-01-23

2.12.2019 Ombyggnad kontor i f.d. skyddsförråd Svappavaara 2019-12-16

29.11.2019 Entreprenadarbeten: Underhåll i LKABs produktionsanläggningar, kategori "ROST" 2019-12-12

27.11.2019 Transformator T4 2019-12-18

27.11.2019 Sanering och Materialinventering Puoitak- och Krokvägen, Malmberget 2020 2020-01-12

26.11.2019 Programmeringsarbeten, Inbyggnation rågodslager, Svappavaara 2020-01-16

26.11.2019 Konsultuppdrag Kvalite, Miljö – och arbetsmiljösamordnare inom samhällsomvandlingen Kiruna 2019-12-15

25.11.2019 Två rasborr riggar 2020-01-12

22.11.2019 Upphandling av Biologisk karaktärisering, akut och kronisk toxicitet, av sju stycken vattenprover Malmberget 2020-01-03

20.11.2019 Kylmaskin & Värmepump Vitåfors kompressorstation 2019-12-11

20.11.2019 ROT arbeten på flyttade kulturbyggnader (från Puoitakvägen till Koskullskulle) 2020-01-17

20.11.2019 Trapphusrenovering Gustav Wickmansgatan 4 2019-12-18

19.11.2019 LÅNGLINJEBANDGÅNGAR ETAPP 2: Ny traktorficka 2019-12-11

Hilma