Tarjouspyynnöt & tarjoukset

lkab - Avoimet hankinnat

18.11.2019 KA3 Magnetseparering av malmpebbles- Mek tillverkning, montage 2019-12-03

14.11.2019 Rivning Långlinjebandgång etapp 2 Kiruna Sovringsverk 2019-12-11

12.11.2019 Tillverkning av plattformar och övergångar Svappavaara 2019-12-10

11.11.2019 Relining Kengisgatan 32 och 34 Kiruna 2019-12-10

11.11.2019 Kanalisation till stoftanläggning, Svappavaara 2019-11-30

11.11.2019 Kompaktlastare Skid Steer 175 2019-12-01

11.11.2019 Enquiry Pre-Filtration And Ro-Membrane Svappavaara 2020-01-01

8.11.2019 Leverans av rullar till larverna till Caterpillar 6060FS 2019-11-30

8.11.2019 Byte av kök MK3 Malmberget 2019-12-13

7.11.2019 Beläggningsavtal Vitåfors 2019-12-09

6.11.2019 Stoftmätningar DU-anläggningar Kiruna, Svappavaara, Malmberget 2020 2019-12-05

6.11.2019 VVS/rörentreprenad- Utökad pumpkapacitet CA1250 och flytt av borrvattenpumpstation PR978, Malmberget 2019-12-02

6.11.2019 Bullermätningar Kiruna, Svappavaara, Masugnsbyn, Malmberget 2020 2019-12-13

6.11.2019 Elentrprenad - Utökad pumpkapacitet CA1250 och flytt av borrvattenpumpstation PR978, Malmberget 2019-11-28

6.11.2019 Emissionsmätningar Kiruna, Svappavaara, Malmberget 2020 2019-12-05

5.11.2019 Pumpstation Läckagemätning Klarningsmagasinet i Kiruna 2019-12-01

5.11.2019 Elinstallation för utbyte av brandlarm BUV 2019-12-20

4.11.2019 InSAR measurements for the Kiruna and Malmberget areas 2019-12-08

4.11.2019 El/automation Ny Stoftrening UDD Kiruna kulsinterverk 4 (KK4) 2019-12-03

1.11.2019 Elinstallation groppumpar Sovringsverket Malmberget 2019-11-21

Hilma

18.11.2019 Uravalmennus, Keski-Pohjanmaa (Pohjanmaan ELY-keskus)

18.11.2019 Limingan kunnan traktorityöt (Limingan kunta)

18.11.2019 Nautojen teolliset väkirehut ja rehuvilja (Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia)