Rekisteriseloste

Partnerbook.fi –verkkopalvelun rekisteriseloste

Rekisteriseloste Heavy High Tech Partnerbook -verkkopalvelun www.partnerbook.fi käyttäjärekisteristä

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kemin Digipolis Oy (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”)
Tietokatu 3, 94600 Kemi
www.digipolis.fi
Puh. +358 207 691 990

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

henkilön nimi:Kimmo Heikka
Tietokatu 6, 94100 Kemi
puhelin +

3. Rekisterin nimi

Heavy High Tech Partnerbook -verkkopalvelun www.partnerbook.fi (jäljempänä ”Palvelu”) asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Palvelunkäyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välisen asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito sekä Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan.

Rekisteritietoja käytetään myös Palvelun kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen eri tutkimusmenetelmin. Rekisteritietoja voidaan käyttää asiakastiedottamiseen ja Palveluntarjoajan tai sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin Asiakkaalle, mikäli Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteritietoja käytetään myös mahdollisten väärinkäytösten selvittämiseen ja seuraamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelun rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot Asiakkaista:

Asiakastiedot:

- yrityksen nimi, y-tunnus
- yrityksen toimiala
- toimipaikka
- henkilön nimi, toimenkuva
- osoite
- sähköpostiosoite, kotisivun osoite
- puhelinnumero, faksinumero
- salasana, käyttäjätunnus
- Asiakkaan antamat muut tiedot
- profiilitiedot
- osaamistiedot

Käyttötiedot:

- Käynnit www.partnerbook.fi – Palvelussa (Asiakkaan nimi, aika ja IP-osoite)

6. Tietojen oikeellisuus ja tarkastusoikeus

Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta Palveluntarjoajan toimesta. Palveluun kirjautuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tutustua rekisterissä oleviin asiakastietoihinsa. Asiakas ei voi tarkastella käyttötietojaan Palvelussa. Asiakkaalla on mahdollisuus muokata omia asiakastietojaan kirjauduttuaan Palveluun tai ilmoittamalla tietojen muutoksesta Palveluntarjoajalle.

Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain 26 §:n nojalla tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan tietoja saadaan rekisteriin Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun, Asiakkaan päivittäessä tietojaan ja hänen muutoin käyttäessään Palvelua. Tietoja kerätään koko asiakassuhteen keston ajan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Asiakkaan antaessa etukäteisen suostumuksen, voidaan tietoja luovuttaa suoramarkkinointiin, etämyyntiin ja tutkimustarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa esimerkiksi poliisille rikostutkintaa varten. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen poistaminen

Asiakasta koskevat tiedot voidaan poistaa rekisteristä Asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen päättymisen johdosta. Asiakassuhde voi päättyä käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Tiedot säilytetään ainakin asiakassuhteen voimassaolon ajan ja sen jälkeen Palveluntarjoajan päättämän ajan, enintään kolme (3) vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla henkilöillä, jotka käsittelevät rekisteriä, on Palveluntarjoajan myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Kaikki sisäänkirjautumiset voidaan todentaa rekisteriä käsittelevien henkiöiden käyttäjätunnuksen ja salasanan perusteella. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina, joten vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat Asiakkaan tietoja työtehtäviensä hoitoon, on pääsy Asiakkaan henkilötietoihin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä ottaen huomioon toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.