Ahma ympäristö Oy

Tietokatu 6, 94600 Kemi

Ahma insinöörit

Ahma insinöörit Oy on vaativien hankkeiden johtamiseen keskittynyt, kansainvälisesti toimiva rakennuttaja- ja projektinjohtotoimisto. Kokonaisvaltainen palvelumme kattaa projektin koko elinkaaren hankesuunnittelusta aina takuuajan tehtäviin asti. Korkea laatu, vankka osaaminen, ehdoton luotettavuus sekä asiakaslähtöisyys ovat Ahman toiminnan peruskiviä.

Meille jokainen projekti, iso tai pieni, on ainutlaatuinen omine erityispiirteineen. Projektin tarpeista riippuen toteutusmuodoksi valitaan asiakkaalle paras toteutusmalli. Ahman asiantuntemus takaa osaamisen ja parhaan mahdollisen laadun kustannusten ohjauksessa, aikatauluttamisessa, hankintamenettelyssä, rakentamisessa ja kohteen käyttöönotossa kustannustehokkuus huomioiden.

Ahma insinöörien osaaminen kattaa vaativien talonrakentamisen ja infrastruktuurihankkeiden lisäksi voimalaitosten ja teollisuuden tuotantolaitosten rakennuttamistehtävät suunnittelun ohjauksesta toteutukseen ja käyttöönottoon. Toimintajärjestelmämme on sertifioitu niin laadun, ympäristön kuin työturvallisuudenkin näkökulmasta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

Ahma ympäristö

Ahma ympäristö Oy on vuodesta 1977 toiminut ympäristötut­kimus- ja konsultointiyritys, jonka toiminta-alue kattaa koko Suomen. Olemme paras valinta, kun tarvitaan asiantunti­juutta ympäristölainsäädännön edellyttämiin menettelyihin, tutkimuksiin tai tarkkailuihin.

Yrityksemme painopistealueita ovat ympäristötutkimukset ja ympäristökonsultointi. Teemme mm. ympäristölupahake­muksia, ympäristö- (YVA) ja sosiaalisten vaikutusten (SVA) arviointeja, päästö- ja vaikutustarkkailuja sekä kalatalou­teen, vesistöön, kasvibiologiaan, linnustoon sekä muihin lajiryhmiin tai yksittäisiin lajeihin kohdistuvia biologisia tut­kimuksia.

Korkea laatu ja tinkimätön ammattitaito ovat toimintamme perusta. Noudatamme ISO-standardien (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) mukaista johtamisjärjestelmää. Näyt­teenottomme ja laboratoriomme Rovaniemellä, Oulussa ja Seinäjoella ovat FINAS-akkreditoituja.

Ahma Optima

Ahma Optima tarjoaa tuotantotaloudellisia asiantuntijapalveluita. Asiakkaita ovat teknologian soveltamiseen ja vahvaan osaamiseen pohjaavat tuotanto- ja palveluliiketoimintaa harjoittavat yritykset, liikelaitokset ja julkishallinnon yksiköt.

Tuotantotaloudellisten asiantuntijapalveluiden piiriin kuuluu yrityssuunnittelu, liiketoiminnan strategia, operatiivinen johtaminen ja resurssien hallinta.

Toimeksiannot perustuvat yhteistyöhön. Ahma Optima toteuttaa hankkeet yhdessä toimeksiantajan sekä Ahma Groupin eri yksiköiden ja valikoitujen kumppanien kanssa.

Ota yhteyttä

Yrityksen tiedot

Yritysprofiilin lyhyt verkko-osoite www.partnerbook.fi/ahma

Teollisuus

Avainsanat